TakaraTomy Beyblade Burst Dynamite DB B-185 Vanish Fafnir

(Limited Stock ) TakaraTomy Beyblade Burst Dynamite DB B-185 Vanish Fafnir SALE
(Limited Stock ) TakaraTomy Beyblade Burst Dynamite DB B-185 Vanish Fafnir SALE
(Limited Stock ) TakaraTomy Beyblade Burst Dynamite DB B-185 Vanish Fafnir SALE

MallOfToys

$22.99 $24.99
Availability: 65 in stock

Model: B-185

Name: Vanish Fafnir

Type: Stamina

Owner: Free De La Hoya

Series: Dynamite Burst